Fundusze na nowe instalacje grzewcze - ANKIETY

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2022

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2022

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
  3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
  4. wytyczne Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
OGÓLNE ZASADY NABORU WNIOSKÓW
Kwota środków KFS pozostała do wykorzystania ok. 11 000,00 zł w ramach rezerwy środków KFS
Termin naboru wniosków:  
07.07.2022r. – 08.07.2022r.
Wnioski złożone poza terminem naboru, określonym powyżej nie będą podlegały ocenie, tym samym pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
Gdzie można pobrać wniosek wraz z załącznikami?
  • Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14, pokój nr 210 bądź 214
  • strona internetowa http://zgorzelec.praca.gov.pl/ w zakładce Dokumenty do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji: https://zgorzelec.praca.gov.pl/-/18524659-ogloszenie-o-uzupelniajacym-naborze-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-rezerwy-krajowego-funduszu-szkoleniowego-na-rok-2022