Fundusze na nowe instalacje grzewcze - ANKIETY

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk w 2022 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 czerwca 2022

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje, że Gmina Pieńsk uzyskała dofinansowanie na realizację Projektu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest, pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk”.

Na realizację ww. zadania dla Gminy Pieńsk zostało przyznane dofinansowanie: dotacja w kwocie 25.144,00 zł, na planowaną ilość azbestu do usunięcia 35,92 Mg, w 24 gospodarstwach z terenu gminy Pieńsk.