Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
ePUAP

X Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 września 2019

ZAWIADOMIENIE

w dniu 26 września 2019 roku o godz.13.00

w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

Porządek obrad: 

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 17 czerwca 2019 roku.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG w okresie międzysesyjnym.
 6. Tematy sesji:
  a/ Analiza wykonania budżetu miasta i gminy Pieńsk za I półrocze 2019 roku.
  b/ Analiza i ocena pracy Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji i Biblioteki Miejskiej w Pieńsku.
  c/ Analiza i ocena działalności stowarzyszeń korzystających ze wsparcia finansowego gminy.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwał.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje oraz zapytania sołtysów.
 11. Wystąpienia osób spoza rady.
 12. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Zakończenie obrad.

 

Zapraszam do wzięcia udziału

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pieńsku

Łukasz Brodziak