Wybory Prezydenta RP
Spis Rolny 2020

XVI Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2020

ZAWIADOMIENIE

w dniu 23 czerwca 2020 roku o godz.13.00

w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

Porządek obrad: 

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej w Pieńsku odbytej w dniu 27 lutego 2020 roku.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG w okresie międzysesyjnym.
 6. Tematy sesji:
  a/ Debata nad raportem o stanie gminy;
  b/ Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania dla Burmistrza MiG;
  c/ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.
  d/ Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza MiG.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach.
 10. Wolne wnioski i informacje oraz zapytania sołtysów.
 11. Wystąpienia osób spoza rady.
 12. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Zakończenie obrad.

 

Zapraszam do wzięcia udziału

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pieńsku

Łukasz Brodziak