XV Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lutego 2020

ZAWIADOMIENIE

w dniu 27 lutego 2020 roku o godz.13.00

w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 stycznia 2020 roku.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwał.
 7. Tematy sesji:
  a ) Sprawozdania z prac komisji Rewizyjnej oraz Skarg, wniosków i petycji za2019 rok.
  b) Przyjęcie Planów pracy komisji Rewizyjnej oraz Skarg, wniosków i petycji na 2020 rok.
  c) Omówienie sprawozdania z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku.
  d) Ocena i analiza sytuacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pieńsku.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje oraz zapytania sołtysów.
 11. Wystąpienia osób spoza rady.
 12. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Zakończenie obrad.

 

 

Zapraszam do wzięcia udziału

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pieńsku

Łukasz Brodziak