ePUAP

Ogłoszenia z dnia 05-04-2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 kwietnia 2017

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza nieograniczony publiczny przetarg ustny na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiący mienie gminne.

  1. Oznaczenie geodezyjne - Lokal użytkowy o pow.134,03 m2 położony w Pieńsku Obr.II w Strefie A, nr księgi wieczystej JG1Z/00015433/3
  2. Opis nieruchomości - Działka nr 199/18 Obr.II położona w Pieńsku przy ul. Dąbrowskiego 44 zabudowana budynkami przemysłowymi,magazynowymi budynkiem administracyjnym i socjalnym
  3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowaniaprzestrzennego – działka nr 199/18 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na: przemysł, bazy, składy, magazyny ( 6 P/M )

.