Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
ePUAP

Informacje o projekcie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2017

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV

Logosy projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

Podstawowe informacje o projekcie:

Tytuł / Nazwa projektu: Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV

Oś priorytetowa programu: Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Partner wiodący - Wnioskodawca (PW): Gmina Zgorzelec, Kraj siedziby Partnera Wiodącego - Polska

Pozostali partnerzy projektu 

Partner Nazwa instytucji Kraj siedziby
P1 Powiat Goerlitz Niemcy - Saksonia
P2 Gmina Krauschwitz Niemcy - Saksonia
P3 Kulturinsel Einseidel e.V. Niemcy - Saksonia
P4 Powiat Żarski Polska
P5 Gmina Łęknica Polska
P6 Miasto Zgorzelec Polska
P7 Gmina Pieńsk Polska
P8 Nadleśnictwo Lpinki Polska

Okres realizacji projektu:

 • Termin rozpoczęcia projektu - 01.01.2017
 • Termin zakończenia projektu - 30.11.2018
 • Czas trwania projektu (w miesiącach) - 23

Zadania przewidziane w projekcie:

 1. Zwiększenie dostępności atrakcji turystycznych, kulturowych poprzez budowę ścieżek rowerowych i traktów oraz stworzenie małej infrastruktury turystycznej: tablice informacyjne, wiaty dla turystów, itp.
 2. Rozwój atrakcji turystycznych poprzez rewitalizację obiektów i nadanie im nowych funkcji
 3. Polepszenie dostępności informacji turystycznej po obu stronach granicy poprzez stworzenie lokalnego modelu sieciowania informacji turystycznych
 4. Wzmocnienie spójności społecznej i atrakcyjności turystycznej pogranicza przez eventy przyciągające turystów z obszaru wsparcia i z poza jego granic
 5. Wzmocnienie potencjału turystycznego regionu poprzez promocję turystyczną

Ramowy plan finansowania projektu:

 • Wydatki ogółem: 3 433 105,94 Euro
 • Suma wydatków kwalifikowanych: 3 048 026,30 Euro
 • Wnioskowane dofinansowanie z EFRR: 2 590 820,76 Euro
 • Wkład własny: 457 205,54 Euro
 • Wydatki realizowane poza obszarem wsparcia (zasada 20%): 1 530,00 Euro, 0,05%