Informacje o projekcie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lipca 2017

Przebudowa nawierzchni istniejących alejek parkowych i budowa siłowni zewnętrznej na Placu Wolności w Pieńsku - etap 1

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00019-6935-UM0410095/17 została podpisana w dniu 30 czerwca 2017 r. w Zielonej Górze.

1. Koszt inwestycji

76.403,00 zł brutto - dofinansowanie z Unii Europejskiej na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz opeeracji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

43.672,28 zł brutto - wkład własny Gminy Pieńsk

120.075,28 zł brutto całkowity koszt inwestycji

 2. Zakres inwestycji

Modernizacja Placu Wolności obejmuje przebudowę alejek dochodzących do fontanny oraz budowę siłowni zewnętrznej na Placu Wolności w Pieńsku.

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Działka przeznaczona pod inwestycje ma kształt równoległoboku. Na działce znajdują się alejki parkowe, fontanna oraz pomnik. Występują urządzenia infrastruktury technicznej, które
nie są przedmiotem modernizacji. Obecny układ komunikacyjny nie będzie podlegał zmianom, modernizacja będzie obejmować wyłącznie nawierzchnie alejek oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz dostawę leżaków parkowych.

 4. Wpływ na środowisko

Niniejsza inwestycja nie będzie wywierała wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjęte rozwiązania techniczne
eliminują ujemny wpływ na środowisko naturalne, zdrowie ludzi i obiekty budowlane.

Czasowa uciążliwość w trakcie realizacji prowadzenia prac i w późniejszej eksploatacji inwestycji zamykają się w granicach nieruchomości. Proponowane rozwiązania nie zmieniają
uciążliwości terenu.

Wyznaczenia strefy ochronnej nie jest wymagane.

5. Wyposażenie siłowni zewnętrznych

 • Zestaw 1 - wyciskanie siedząc + wyciąg górny
 • Zestaw 2 - narciarz surfer / wahadło + piechur/biegacz
 • Zestaw 3 - narciarz surfer / wahadło + prasa nożna
 • Zestaw 4 – Motyl klasyczny + wioślarz
 • Zestaw 5 - Narty biegówki /narciarz + orbitrek

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie