Ogłoszenia z dnia 07-08-2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2017

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

działka nr 70/1 o pow. 932 m² wartość wywoławcza 16.000 zł + 23% VAT

W/w działka położona jest w Strzelnie gmina Pieńsk. Ujawniona jest w księdze wieczystej nr JG1Z/00015380/6.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Strzelno przeznaczona jest pod lokalizację funkcji związanych z obsługą podróżnych i komunikacji samochodowej (parkingi, handel, gastronomia, motel i pokrewne).

.