Dotacje na wymianę pieców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 sierpnia 2017

Informujemy że Gmina Pieńsk przystępuje do realizacji  projektu  umożliwiającego mieszkańcom Gminy Pieńsk ubieganie się o refundację nawet do 50% kosztów wymiany pieców i kotłów opalanych paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne, przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Warunkiem ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów jest złożenie deklaracji wstępnej, której druk można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk www.piensk.com.pl lub otrzymać w Punkcie Obsługi Klienta i Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu (pok. 23).

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Pieńsk ul. Bolesławiecka 29, w pok. nr 23, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2017r.

Złożone przez mieszkańców deklaracje będą podstawą do wystąpienia przez Gminę Pieńsk do WFOŚiGW we Wrocławiu o udzielenie pożyczki celowej na pokrycie części kosztów wymiany pieców wynikających z programu. Po uzyskaniu zapewnienia finansowania przez WFOŚiGW w ramach programu wymiany pieców, Gmina Pieńsk wystąpi do mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć ubiegania się o refundację, o złożenie kompletnego wniosku, zgodnie z regulaminem dofinansowa przyjętym przez Radę Miejską w Pieńsku.

Szczegółowych informacji w sprawie dofinansowania wymiany pieców na nowe ekologiczne źródła ciepła udzielają codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 14:00 pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej -  pokój 23 tel.: 75 77 86 511-513 w. 129


Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

Pliki do pobrania