Fundusze na nowe instalacje grzewcze - ANKIETY

Informacje o projekcie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 września 2017

Liczyć, Badać, Poznać Świat – wsparcie szkół w Gminie Pieńsk

Cele i zakres realizacji Projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 2 szkół z terenu gminy Pieńsk – Szkoły Podstawowej i byłego Gimnazjum poprzez realizację w nich projektu edukacyjnego w okresie od 01.08.2017 r. do 30.06.2018 r. rozwijającego kompetencję kluczowe, właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz redukującym niedobory społeczno – emocjonalne wśród minimum 80% z 317 uczniów, poszerzającym kompetencję zawodowe 50 nauczycieli, a także umożliwiającym modernizacje zaplecza dydaktycznego placówek.

 

Projekt: "Liczyć, Badać, Poznać Świat – wsparcie szkół w Gminie Pieńsk" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

Oś Priorytetowa: 10 Edukacja,

Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny.

Zajęcia w ramach Projektu współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentem projektu jest Gmina Pieńsk ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk

Cel szczegółowy osi priorytetowej: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do nauczania, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Termin realizacji projektu: 01.08.2017 - 30.06.2018.

Projekt zakłada objęcie wsparciem uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku oraz byłego Gimnazjum w Pieńsku (obecnie oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Pieńsku).

Udział beneficjentów ostatecznych w projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w projekcie ponosi wnioskodawca projektu, ze środków otrzymanych na jego realizację.

Realizacja działań zaplanowanych w projekcie będzie dostosowana do planu zajęć i potrzeb poszczególnych grup.

W projekcie zaplanowano następujące zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 (SP) w Pieńsku:

 • zajęcia pozalekcyjne z j. angielskiego
 • zajęcia pozalekcyjne z j. niemieckiego
 • zajęcia pozalekcyjne z matematyki
 • zajęcia pozalekcyjne z przyrody
 • zajęcia pozalekcyjne interdyscyplinarne (poł. biologia, chemia, geografia i fizyka) dla klas VII
 • zajęcia pozalekcyjne komputerowe (informatyczne)
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze interdyscyplinarne (poł. biologia, chemia, geografia i fizyka) dla klas VII
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia terapii pedagogicznej
 • zajęcia rewalidacyjno-rozwojowe

W projekcie zaplanowano następujące zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 (SG) w Pieńsku:

 • zajęcia pozalekcyjne z j. angielskiego
 • zajęcia pozalekcyjne z j. niemieckiego
 • zajęcia pozalekcyjne komputerowe (informatyczne)
 • zajęcia pozalekcyjne z biologii
 • zajęcia pozalekcyjne z chemii
 • zajęcia pozalekcyjne z fizyki
 • zajęcia pozalekcyjne z geografii
 • zajęcia pozalekcyjne z matematyki
 • zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z matematyki
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z biologii
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z fizyki
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z geografii
 • zajęcia terapii pedagogicznej
 • zajęcia rewalidacyjno-rozwojowe
 • doradztwo zawodowe

Zajęcia odbywają się na terenie szkoły lub w miejscu uzgodnionym przez Koordynatora zarządzającego z Dyrektorem szkoły.

W plikach do pobrania znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat projektu i załączniki umożliwiające przystąpienie do projektu.