ePUAP

Akcja przewonienia gazu ziemnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 października 2017

 

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 9-12 października 2017 r. 

Przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy.
Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

 

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

Proszę o przekazanie powyższej informacji jednostkom podległym działającym na terenie wymienionych Gmin.

Z poważaniem
Dariusz Garbaciak
Kierownik Sekcji Dyspozycji
Dział Zarządzania Ruchem Sieci

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
tel. 71 364 96 11, faks 71 336 72 22, kom. 693 903 447Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Boh. II AWP 8a
59-900 Zgorzelec
tel. 75 77 19 999
fax 75 77 50 206
fax 75 77 50 671