Zakończono realizacje projektu „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk”.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 października 2017

W dniu 23 października 2017 roku gmina Pieńsk podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o umowę dotacji nr 278/D/OZ/JG/2017 na dofinansowanie zadania: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk”.

Kwota dofinansowania to 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

  • Całkowity koszt zadania wyniósł 18.164,80 zł.
  • Kwota dofinasowania wynosi 13.589,00 zł.

Środki na realizację zadania pozyskano w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ
iGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na:

  • usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pieńsk w ilości 45,412 Mg.
  • Azbest usunięto łącznie z 19 nieruchomości.
  • Na pięciu nieruchomościach wykonano prace polegające na demontażu, transporcie i utylizacji płyt – łącznie 15,377 Mg.
  • Z 14 nieruchomości odebrano zdemontowane wyroby zawierające azbest – łącznie 30,035 Mg.