SPIS Powszechny 2021

Zwiększenie dofinansowania z EFRR.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 stycznia 2018

w Projekcie "Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - etap II, Strefa A"

w związku z trzema przetargami na roboty budowlane (oferty we wszystkich 3 postępowaniach przekroczyły wartość kosztorysową) Gmina Pieńsk wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o zwiększenie dofinansowania z EFRR.

Wniosek uzyskał pozytywną rekomendację Komitetu Monitorującego oraz zarządu Województwa Dolnośląskiego i został podpisany aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu numer RPDS.04.02.01-02-0009/16z dnia 10.04.2017 roku. Numer aneksu: RPDS.04.02.01-02-0009/16-01 z dnia 19.12.2017 r. 

Wartości z umowy:

  • wydatki całkowite w wysokości 11.828.558,25 zł,
  • dofinansowanie w wysokości 8.173.515,87 zł.

Wartość po podpisanym aneksie:

  • wydatki całkowite w wysokości 16.107.215,00 zł,
  • dofinansowanie w wysokości 11.130.311,18 zł.