Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze na zakładanie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 marca 2018

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne osoby fizyczne powyżej 30 roku życia dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich na założenie działalności gospodarczej w ramach dotacji i/lub instrumentów zwrotnych.

Do udziału zapraszamy:

  • osoby w wieku od 30 roku życia;
  • osoby pozostające bez zatrudnienia;
  • osoby z obszarów miejskich i wiejskich;
  • osoby zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP);

Spotkanie odbędzie się 27 marca 2018 r. w Jeleniej Górze w godzinach 10.00 - 13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (Pl. Ratuszowy 32/32a)

Program spotkania:

  • dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej dla osób powyżej 30. roku życia przez instytucje otoczenia rynku pracy,
  • oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze w zakresie wsparcia osób bezrobotnych – zasady i warunki otrzymania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;
  • wsparcie na założenie własnej działalności gospodarczej w postaci instrumentów zwrotnych (pożyczek na preferencyjnych warunkach).

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 23 marca 2018 r. zgłoszenia na adres pife.jeleniagora@dolnyslask.pl z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizator spotkania :
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Plac Ratuszowy 32/32a; 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 764 94 66; 75 752 49 42
e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl