Zebranie Wiejskie w celu wyboru Sołtysa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 marca 2018

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA
MIASTA I GMINY PIEŃSK

Na podstawie § 37 ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa Żarka nad Nysą w Mieście i Gminie Pieńsk
(Uchwała Nr XXXI/208/05 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 29 czerwca 2005 r.)

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk
zwołuje Zebranie Wiejskie
w celu wyboru Sołtysa

na dzień
11 kwietnia 2018 roku o godz. 1700
w Świetlicy Wiejskiej.

Planowany porządek obrad:
1. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk.
2. Wybory Sołtysa.
3. Sprawy różne.


Jan Magda

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk