Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk etap II

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2015

Herb Gminy Pieńsk Logo FOS Logo programu PROW

Zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane w kwocie 2.891.928,00 złotych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (umowa nr 00012-6921-UM0100049/11 z dnia 26.03.2012 roku) oraz pożyczki w wysokości 899.600,00 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (umowa nr 034/P/OW/JG/2013 z dnia 12.03.2013 roku)

W wyniku realizacji zadania pn. „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – etap II, Strefa B” zrealizowano w miejscowościach Stojanów i Bielawa Dolna następujące efekty rzeczowe:

  • 26.514,50 m2 – roboty drogowe, rozbiórkowe i odtworzeniowe,
  • 123 m2- przewierty, przeciski i rury osłonowe w wykopach,
  • 26.867,34 m3 – roboty ziemne,
  • 18.102,96 m – roboty montażowe, w tym: 11.450,00 mb – długość kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, 6.652,96 mb – długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
  • 9 kpl – posadowienie zbiorników tłoczni i pompowni wraz z ogrodzeniami,
  • 18 kpl – dostawa i wyposażenie tłoczni, pompowni sieciowych i przepompowni przydomowych,
  • 669,30 m3 – roboty ziemne ul. Szymanowskiego w Lasowie,
  • 291,00 m – roboty montażowe ul. Szymanowskiego w Lasowie.