Ogłoszenie z dnia 18-06-2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 czerwca 2018

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku zaprasza do rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne:

  • działka nr 116 o powierzchni 8.366 m², położona w Pieńsku w obrębie IV, przy ul. Szkolnej.

Dla nieruchomości gruntowej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015370/3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość gruntowa przeznaczona jest na tereny przemysłu, baz, składów, budownictwa i magazynów. 

Na zbycie w/w nieruchomości przeprowadzono 3 przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym:

  • I przetarg ustny nieograniczony – w dniu 19 stycznia 2018r.
  • II przetarg ustny nieograniczony – w dniu 16 marca 2018r.
  • III przetarg ustny nieograniczony – w dniu 30 maja 2018r.

Pliki do pobrania