Spis Rolny 2020

Kontrole przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 maja 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

zawiadamia

o kontrolach dotyczących przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku działając w oparciu o art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm) informuje, że dniach

w dniach 13-05-2019 r. do 07-06-2019 r.

 

zostaną przeprowadzone kontrole nieruchomości pod kątem prawidłowości segregacji odpadów komunalnych. Czynności kontrolne będą przebiegać losowo i polegać będą na sprawdzeniu czy w pojemnikach na odpady zmieszane nie ma tych nieczystości, które należy zbierać selektywnie.

Kontroli będzie dokonywać komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych naliczona zostanie opłata jak za gromadzenie odpadów w sposób zmieszany.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk
Jan Magda