Spis Rolny 2020

Wydziały i stanowiska Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 października 2015

Wydział Organizacyjno - Prawny

 • Alicja Głuszak - Stanowisko pracy ds.obsługi sekretariatu Burmistrza oraz ds. kadr i BHP, tel. wew. 101, e-mail: sekretariat@piensk.com.pl
 • Joanna Grabowska - Stanowisko pracy ds. oświaty i wychowania, tel. wew. 131, e-mail: j.grabowska@piensk.com.pl
 • Andrzej Żbikowski - Stanowisko pracy ds. sieci informatycznej, tel. wew. 109, e-mail: zbikowski@piensk.com.pl
 • Izabela Sowa - Stanowisko pracy ds. obsługi klienta, tel. wew. 120, e-mail: bok@piensk.com.pl
 • Joanna Wądrzyk - Stanowiska obsługi – sprzątaczki (1,75 etatu)

Wydział Finansowo-Budżetowy:

 • Dorota Kozłowska - Skarbnik pełniący jednocześnie obowiązki Naczelnika Wydziału, tel. wew. 126, e-mail: skarbnik@piensk.com.pl

 • Alicja Gniadzik - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej, tel. wew. 107, e-mail: budzet@piensk.com.pl
 • Małgorzata Rucińska - Stanowisko ds. księgowości podatkowej i rozliczeń finansowych, tel. wew. 127, e-mail: rucinska@piensk.com.pl
 • Alicja Bywalska - Stanowisko pracy ds. wymiaru podatku, tel. wew. 102, e-mail: podatki@piensk.com.pl
 • Bernadeta Ciemniewska- Stanowisko ds. obsługi kasy, tel. wew. 105, e-mail: kasa@piensk.com.pl
 • Joanna Tyl  - Stanowisko ds. księgowości podatkowej i rozliczeń finansowych, tel. wew. 127, e-mail: tyl@piensk.com.pl
 • Magdalena Matoszko - Stanowisko ds. wym. pod. środków trwałych i rozliczeń finansowych, tel. wew. 102, e-mail: matoszko@piensk.com.pl

Wydział Funduszy Inwestycji i Spraw Mieszkaniowych:

 • Mariola Linka - Naczelnik wydziału, tel. wew. 137, e-mail: linka@piensk.com.pl

 • Artur Gradecki - Zastępca Naczelnika Wydziału – stanowisko pracy ds. funduszy, tel. wew. 136, e-mail: fundusze@piensk.com.pl
 • Marcin Nowicki - Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych, tel. wew. 110, e-mail: zp@piensk.com.pl
 • Sylwia Czaja - Stanowisko pracy ds. dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych, tel. wew. 122, e-mail: stypendia@piensk.com.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa:

 • Brygida Słodzińska - Naczelnik wydziału, tel. wew. 104, e-mail: slodzinska@piensk.com.pl

 • Justyna Tusznicka - Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, tel. wew. 106, e-mail: j.tusznicka@piensk.com.pl
 • Elżbieta Bartczak - Stanowisko pracy ds. zbywania nieruchomości, tel. wew. 106, e-mail: bartczakela@piensk.com.pl

Wydział Spraw Obywatelskich.

 • Małgorzata Rohr-Miłuch - Kierownik USC, Naczelnik wydziału, tel. wew. 118, e-mail: m.miluch@piensk.com.pl

 • Anna Marendziak - Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, tel. wew. 123, e-mail: gospodarcze@piensk.com.pl
 • Anna Demuth - Stanowisko ds. ewidencji ludności, tel. wew. 123, e-mail: meldunki@piensk.com.pl
 • Anna Marendziak - Stanowisko ds. wydawania dowodów osobistych, tel. wew. 123, e-mail dowody@piensk.com.pl
 • Izabela Ochman - Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej w Pieńsku, tel. wew. 119, e-mail: biurorady@piensk.com.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 • Lidia Kasprzyk - Naczelnik Wydziału ŚGK, tel. wew. 129, e-mail d.kasprzyk@piensk.com.pl

 • Bożena Uruska - Stanowisko ds. dróg i gospodarki komunalnej, tel. wew. 111, e-mail: uruska@piensk.com.pl
 • Beata Kołodyńska - Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, tel. wew. 128, e-mail: ergo@piensk.com.pl
 • Michał Majda - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, tel. wew. 121, e-mail oc@piensk.com.pl