Spis Rolny 2020

Program współpracy Miasta i Gminy Pieńsk z organizacjami pozarządowymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 września 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Programu współpracy Miasta i Gminy Pieńsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”
W związku z powyższym zaprasza się zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu w/w programu.
Opinie oraz uwagi do projektu programu jak również propozycje realizacji zadań publicznych na 2020r. w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy można zgłaszać w terminie do dnia 30 września 2019 roku na adres Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk.

Pliki do pobrania