Wybory Prezydenta RP

Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2020

Szanowni Państwo

informujemy o możliwości składania przez właścicieli nieruchomości wniosków o dofinansowanie kosztów demontażu, zbierania i transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Uwaga: dofinansowanie nie obejmuje kosztów zwiazanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z niniejszej oferty, proszeni są o złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku, pok. nr 23 lub 24 w terminie do dnia 20 lutego 2020r.

Projekt realizuje WFOŚIGW we Wrocławiu, natomiast beneficjentem (Wnioskodawcą) jest Gmina.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu, wnioski nie bedą w roku bieżącym realizowane.

Wzory wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku, pok. nr 23 lub 24 i na stronie internetowej www.piensk.bip.net w zakładce Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej: ochrona środowiska.


Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

Jan Magda

Informacje dodatkowe:
tel. 75 77 86 511 wew. 128 lub 129
pok. nr 23 i 24

Pliki do pobrania