Spis Rolny 2020

Pieńsk działa strategicznie!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lutego 2020

W piątek 31 stycznia 2020r. w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku miały miejsce pierwsze warsztaty dotyczące budowania Strategii Rozwoju Gminy Pieńsk na lata 2021-2025. 

Nad określeniem potencjału Gminy pracował powołany przez Burmistrza Zespół Strategiczny pod okiem pracowników Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.  Wypracowane dane pomogą przy stworzeniu diagnostycznej podstawy dokumentu, na której zbudowana będzie część planistyczno-strategiczna.

Zidentyfikowane zostały grupy docelowe, których głównie będzie dotyczył dokument. Są to mieszkańcy (zarówno obecni, jak i potencjalni), przedsiębiorcy oraz potencjalni inwestorzy, organizacje pozarządowe, turyści oraz urzędnicy. Grupy scharakteryzowano oraz określono ich największe oczekiwania i potrzeby względem Strategii Rozwoju Gminy.

Kolejnym krokiem na drodze do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pieńsk na lata 2021-2025 będą warsztaty dotyczące misji, wizji, celów strategicznych oraz działań, jakie należy podjąć, by te cele osiągnąć. Konsultacje odbędą się w marcu 2020r. W najbliższych dniach zostanie również udostępniona ankieta, w której mieszkańcy będą mogli odpowiedzieć na pytania dotyczące potencjału oraz ocenić podstawowe dziedziny funkcjonowania Gminy Pieńsk.

Zachęcamy do śledzenia postępów prac nad Strategią Rozwoju Gminy Pieńsk na lata 2021-2025.