Spis Rolny 2020

Bezpłatne porady prawne w powiecie zgorzeleckim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2020

Starosta Zgorzelecki informuje, że w związku z Komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 w terminie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszeniu ulega udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, mediacji lub poradnictwa obywatelskiego, funkcjonujących na terenie Powiatu Zgorzeleckiego.

W TYM OKRESIE PORADY UDZIELANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE PRZEZ TELEFON I Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ (E-MAIL).

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem wysyła, drogą mailową, do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu informację o konieczności skorzystania z niedopłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierającą oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

SKAN LUB ZDJĘCIE PODPISANEGO PISMA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM NALEŻY PRZESŁAĆ DO STAROSTWA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES

boi@powiat.zgorzelec.pl, A NASTĘPNIE OCZEKIWAĆ NA WYZNACZENIE TERMINU PORADY.

DANE KONTAKTOWE:

  • Adres e-mail: boi@powiat.zqorzelec.pl
  • Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku: 75 778 63 57
  • Urząd Miasta w Zgorzelcu: 75 775 66 04
  • Urząd Miasta w Bogatyni: 75 77 25 110
  • Urząd Miasta w Węglińcu: 75 771 14 35
  • Informacje: +48 605 455 515 lub 75 77 61 561 w.2