Spis Rolny 2020

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 czerwca 2020

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) utworzono 1 stycznia 2017 roku. Obecnie formacja znajduje się w czwartym etapie budowy.

Podstawą utworzenia WOT była koncepcja, w myśl której, w Polsce utworzonych zostanie siedemnaście Brygad Obrony Terytorialnej (BOT), po jednej w każdym województwie, za wyjątkiem województwa mazowieckiego, gdzie planowane są dwie brygady.

W odniesieniu do wspomnianej koncepcji, proces formowania oddziałów i pododdziałów WOT rozłożony został na lata 2016 - 2021 i podzielony na cztery etapy, gdzie w czwartym etapie w dniu 27 września 2019 roku rozpoczęło się tworzenie 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Siedziba dowództwa brygady znajduje się we Wrocławiu, w koszarach wojskowych przy alei Hallera.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą. W czasie pokoju do głównych zadań naszej formacji oprócz programowego szkolenia należy przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

Ostatnie wydarzenia spowodowane rozprzestrzenianiem wirusa COVID-19 pokazały, że Wojska Obrony Terytorialnej stanowią istotny element wspierający system bezpieczeństwa państwa. Żołnierze WOT aktywnie działali na wszystkich kierunkach walki z pandemią pomagając lokalnym społecznościom w imię naszego motta: ,,Zawsze gotowi, zawsze blisko".

Wojska Obrony Terytorialnej opierają swój potencjał na żołnierzach - ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi WOT mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy, służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie oraz lokalnej społeczności Dolnego Śląska.

W związku z trwającym naborem do 16 DBOT serdecznie zapraszamy wszystkich ochotników, zarówno kobiety jak i mężczyzn, do wstąpienia w nasze szeregi. Już w lipcu br. odbędzie się kolejne szkolenie podstawowe zakończone uroczystą przysięgą. Poprzez wypowiedzenie słów roty przysięgi wojskowej żołnierze potwierdzą pełne i bezwarunkowe oddanie się Narodowi i Ojczyźnie, a w szczególności ·lokalnej społeczności województwa dolnośląskiego.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie