SPIS Powszechny 2021

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na drodze DW353

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lipca 2020

BUDIMEX S.A. jako Generalny Wykonawca zadania: ,,Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk­ Strzelno wraz z ul. Rothenbrurger Strasse w Krauschwitz od km 0+000 do km 11+995. CPV 45200005-9" realizowanego na podstawie Umowy nr NI.2720.157.2017. z dnia 12.01.2018r. informuje,

że w dniu 07.07.2020r. o godz. 12:00
zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na odcinku drogi DW353
w km od 0+000 do 1 +600 w zakresie etapu 1 fazy A/B
(tj. odcinek od km 0+000 do km 1 +400 strona lewa oraz prawa),

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (zatwierdzenie nr 320/2020 z dnia 18.06.2020r.)

W związku z wprowadzoną organizacją ruchu, na omawianym odcinku drogi obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy na relacji od ronda w miejscowości Pieńsk (km 0+000 DW353) do skrzyżowania z ul. Ojca Michała Tomaszka (km 1+400 DW353). Dla przeciwnego kierunku ruchu zostaje wyznaczony objazd:

  • dla pojazdów do 3,5t (B-5) z ulicy Bolesławieckiej w ulicę Ojca Michała Tomaszka.
  • dla pojazdów powyżej 3,5t w rejonie skrzyżowania DW353 z drogą DK94 do Jędrzychowic drogą krajową nr 94 a następnie DW351 przez Zgorzelec oraz Jędrzychowice do ronda w m. Pieńsk.