SPIS Powszechny 2021

Zwiększone dofinansowanie projektu Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 października 2020

Logosy programu

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - kontynuacja inwestycji
jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Pieńsk uzyskała zgodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na wprowadzenie zmian w projekcie, w zakresie zwiększenia wydatków kwalifikowanych projektu i tym samym zwiększenia dofinansowania w projekcie.

Plan finansowy projektu (w PLN) po zmianach:

  • Wartość całkowita projektu: 14 106 568,46
  • Kwota wydatków kwalifikowanych: 11 186 696,92
  • Kwota wydatków niekwalifikowanych: 2 919 871,54
  • Kwota dofinansowania: 9 508 692,39 (85%)
  • Kwota wkładu własnego: 1 678 004,53

Termin zakończenia realizacji projektu pozostaje bez zmian - tj. 30-06-2021 r.