SPIS Powszechny 2021

Dofinansowanie z Programu „Sportowa Polska” - edycja 2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 grudnia 2020

baner programu

8 grudnia br. w siedzibie Ministerstwa Sportu odbyła się konferencja z udziałem wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu Anny Krupki dotycząca ostatniego rozstrzygnięcia w ramach tegorocznego Programu „Sportowa Polska”.

Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska ma na celu wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całej Polski. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Rodzaje zadań inwestycyjnych zostały podzielone na trzy grupy: obiekty szkolne, modernizacja obiektów służących klubom sportowym, pozostałe ogólnodostępne obiekty.

8 grudnia poznaliśmy piąte - i zarazem ostatnie - cząstkowe rozstrzygnięcia tegorocznej edycji programu zawierające pozytywnie ocenione wnioski. W ramach ostatniego protokołu dofinansowane zostają 62 inwestycje na łączną kwotę 74 105 600 zł. W poprzednich czterech rozstrzygnięciach dofinansowano 160 inwestycji na kwotę 239 938 100 zł.

Łączna kwota dofinansowań w tegorocznej edycji Programu „Sportowa Polska” jest rekordowa i wynosi 314 043 700 zł, podczas gdy średnia kwota dofinansowań w ramach dwóch poprzednich edycji Programu (2018, 2019) wyniosła około 271,5 mln zł. W ramach tegorocznych rozstrzygnięć dofinansowano 223 inwestycje.

Gmina Pieńsk w Programie „Sportowa Polska”

otrzymała dofinansowanie

 w kwocie 2.500.000 zł

na zadanie "Modernizacja stadionu miejskiego w Pieńsku - etap I. "

Inwestycja polega na przebudowie stadionu miejskiego w Pieńsku - etap nr 1. W zakres prac budowlanych etapu nr 1 wchodzi:

BRANŻA BUDOWLANA

 1. Prace przygotowawcze, rozbiórkowe.
 2. Roboty ziemne, agrotechniczne, wymiana gruntu, ułożenie geowłókniny
 3. Budowa areny lekkoatletycznej z terenami rozgrzewkowym. Montaż osprzętu lekkoatletycznego mocowanego w podłożu.
 4. Budowa sektora rzutów z nawierzchnią z trawy naturalnej.
 5. Dostawa i montaż wyposażenia boiska piłkarskiego.
 6. Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej o grubości 6 oraz 8 cm.
 7. Obramowanie nawierzchni z kostki betonowej obrzeżami betonowymi i krawężnikami.
 8. Wykonanie palisady betonowej.
 9. Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki, parkowej.
 10. Ogrodzenie terenu. Balustrady ochronne.
 11. Budowa murów oporowych żelbetowych, budowa schodów.
 12. Dostawa i montaż budynku kontenerowego kasy bileowej.
 13. Wykonanie fundamentów pod trybuny zadaszone.
 14. Wykonanie trybun zadaszonych.

BRANŻA INSTALACYJNA

 1. Kanalizacja deszczowa
 2. Odwodnienie drenarskie
 3. Odwodnienie liniowe systemem korytek
 4. Instalacja zraszania płyty boiska piłkarskiego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

 1. Rozdział energii elektrycznej
  - Relacja R3 - R4, odcinek 25 mb w kierunku od R4 do R3, linię zakończyć pętlo o dł. 5 mb
 2. Szafki rozdzielcze lokalne
  - Szafka R4
  - Instalacja sterująca zraszaczami murawy
  - Rurarz na potrzeby instalacji teletechnicznych
  - Montaż gniazd wtykowych w studniach
  - Instalacje uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych na odcinku od R5 do lokalizacji słupa S13,
 3. uziemić fundamnety trybun oraz R4

Projektowane zagospodarowanie działki - informację szczegółową można pobrać poniżej w pliku PDF