Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 stycznia 2021

herb Gminy Pieńsk

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W PIEŃSKU

Dnia 28 STYCZNIA 2021, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku Jan Magda - Gminny Komisarz Spisowy w Pieńsku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: 09 luty 2021 r

.