SPIS Powszechny 2021

Dofinansowanie do modernizacji oświetlenia drogowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 kwietnia 2021

grafika reklamowa

Gmina Pieńsk otrzyma ponad 3,1 mln złotych dofinansowania do modernizacji oświetlenia drogowego w mieście Pieńsk oraz jej sołectwach Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna, Bielawa Dolna, Stojanów, Lasów Żarka nad Nysą, Żarki Średnie, Bielawa Górna i Strzelno.

Projekt będzie realizowany w Partnerstwie z Gminą Węgliniec , gdzie również będzie realizowana bliźniacza inwestycja.

Projekt obejmuje realizację następujących zadań:

 • wymiana opraw LED wraz z systemem sterowania (demontaż istniejących opraw sodowych) w ilości 1383 szt.
 • zaprojektowanie i budowa dodatkowych punktów świetlnych LED z systemem sterowania w ilości 136 szt. (Dłużyna Dolna 27 szt., Dłużyna Górna 75 szt., Bielawa Dolna 34 szt.)
 • wymiana starej infrastruktury oświetleniowej na nową (słupy 130 szt., linia kablowa 4120m, linia napowietrzna 8400m),
 • wymiana starych słupów 130 szt. (Dłużyna Dolna 52 szt., Pieńsk 78 szt.)

Powyższe działania mają służyć poprawie efektywności energetycznej systemów oświetlenia publicznego oraz obniżenia zużycia energii elektrycznej i emisji gazów cieplarnianych.

Realizacja zadania rozpocznie się w III kwartale 2021 r. a zakończy w I kwartale 2023 r.

Szacunkowa wartość zadań Gminy Pieńsk wynosi 4.223.399,48 zł z czego 3.167.549,61 zł stanowi dofinansowanie (75%).

 logosy projektu

Zadanie jest dofinansowane ze środków UE
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Podpisanie umowy o partnerstwie z Gminą Węgliniec na rzecz realizacji projektu

  Podpisanie umowy o partnerstwie z Gminą Węgliniec na rzecz realizacji projektu

 • Powiększ zdjęcie Podpisanie umowy o partnerstwie z Gminą Węgliniec na rzecz realizacji projektu

  Podpisanie umowy o partnerstwie z Gminą Węgliniec na rzecz realizacji projektu