Zebranie Wiejskie w Żarce nad Nysą

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 listopada 2021

herb Gminy Pieńsk

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIEŃSK

Na podstawie § 37 ust. 1 i 2 oraz § ust.1 i 2 Statutu Sołectwa Żarka nad Nysą w Mieście i Gminie Pieńsk ( Uchwała Nr XXXI/208/05 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 29 czerwca 2005 r.)

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

zwołuje Zebranie Wiejskie

na dzień 3 grudnia 2021 roku o godz. 17:00

w Świetlicy Wiejskiej w Żarce nad Nysą.

Proponowany porządek obrad:

  1. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk
  2. Głosowanie nad wnioskiem w sprawie odwołania sołtysa.
  3. Wybór sołtysa, w przypadku skutecznego odwołania obecnie sprawującego funkcję sołtysa.
  4. Głosowanie nad wnioskiem w sprawie odwołania członków rady sołeckiej.
  5. Wybór członków rady sołeckiej w przypadku skutecznego odwołania obecnie sprawujących funkcje członków rady sołeckiej.
  6. Przyjęcie rezygnacji członka rady sołeckiej.
  7. Sprawy różne.

Jan Magda

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

Spis wyborców wyłożony będzie w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku,
Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 15 od dnia 26 listopada 2021 roku