Fundusze na nowe instalacje grzewcze - ANKIETY

Informacja w sprawie złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 czerwca 2022

grafika reklamowa

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku przypomina, że od 01 lipca 2021r. 

właściciele/ zarządcy  budynków mieszkalnych i niezamieszkałych mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw można złożyć na dwa sposoby:

  1. drogą elektroniczną : przez internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
  2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Pieńsk w Biurze Obsługi Klienta.
  3. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centrana-ewidencja-emisyjnosci-budynkow lub do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Pieńsk w Biurze Obsługi Klienta.

Przypominamy do kiedy należy złożyć deklarację:

  • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 01 lipca 2021r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022r.
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 01 lipca 2021r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Pliki do pobrania