Fundusze na nowe instalacje grzewcze - ANKIETY

Informacja o projekcie "Cyfrowa Gmina"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2022

grafika reklamowa

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej, odporności na zagrożenia REACT-EU
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

logo programu

Gmina Pieńsk otrzymała grant w wysokości 268 698,00 zł. Zadanie jest dofinansowane w wysokości 100% jego wartości.

Otrzymane środki pozwolą zmodernizować klika obszarów działań mających  istotny wpływ na cyberbezpieczeństwo danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Pieńsk:

 1. upgrade systemu zabezpieczeń sieciowych,
 2. zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania danych, poprzez:
  1. modernizację systemu przetwarzania baz danych dla systemu EOD,
  2. zapewnienie ciągłości dostępności przetwarzania danych,
  3. rozbudowę systemu archiwizacji danych w formie elektronicznej,
  4. zabezpieczenie korespondencji mailowej,
 3. szkolenia dla pracowników z zakresu cyber bezpieczeństwa,
 4. wymiana urządzeń do przetwarzania danych.