Jesteś tutaj: Start
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
ePUAP

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na drodze DW353 od Dłużyny Górnej do Strzelna

12 września 2019

BUDIMEX S.A. jako Generalny Wykonawca zadania: ,,Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk­Strzelno wraz z ul Rothenbrurger Strasse w Krauschwitz od km 0+000 do km 11 +995. CPV 45200005-9" realizowanego na podstawie Umowy nr NI.2720.157.2017. z dnia 12.01.2018r.

informuje, że w dniu 12.09.2019r. o godz. 9:00

zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na odcinku drogi DW353 w km od 9+835 do 11+995 zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W związku z wprowadzoną organizacją ruchu, na omawianym odcinku drogi obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy na relacji od Dłużyny Górnej do Strzelna. Objazd wyznaczono drogą DK94 oraz DW351 (zgodnie z załączoną mapką).

Czytaj więcej o: Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na drodze DW353 od Dłużyny Górnej do Strzelna

Program współpracy Miasta i Gminy Pieńsk z organizacjami pozarządowymi

5 września 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Programu współpracy Miasta i Gminy Pieńsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”
W związku z powyższym zaprasza się zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu w/w programu.
Opinie oraz uwagi do projektu programu jak również propozycje realizacji zadań publicznych na 2020r. w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy można zgłaszać w terminie do dnia 30 września 2019 roku na adres Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk.

Czytaj więcej o: Program współpracy Miasta i Gminy Pieńsk z organizacjami pozarządowymi

Informacja o naborze – Podejmowanie działalności gospodarczej

3 września 2019

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej.

Czytaj więcej o: Informacja o naborze – Podejmowanie działalności gospodarczej

Ćwiczenia strażackie – klęski żywiołowe

28 sierpnia 2019

80 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY SWIATOWEJ

22 sierpnia 2019
Powiększ zdjęcie Plakat%20promujący%20nabór

Trwa nabór do służby w Straży Granicznej

21 sierpnia 2019

Duma i satysfakcja ze służby Ojczyźnie. Trwa nabór do służby w Straży Granicznej

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim wznowił możliwość składania podań przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Straży Granicznej. Służba w straży granicznej cieszy się dużym zainteresowaniem, zapewnia stabilne zatrudnienie, różnorodny zespół, szeroką specyfikę zadań, rozwój zawodowy oraz dumę i satysfakcję ze służby Ojczyźnie.

Czytaj więcej o: Trwa nabór do służby w Straży Granicznej