Jesteś tutaj: Start
Spis Rolny 2020

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

WSZYSCY TWORZYMY STATYSTYKI – BIERZEMY UDZIAŁ W BADANIACH !

11 kwietnia 2019

Szanowni Państwo,

Jak co roku, Główny Urząd Statystyczny i urzędy statystyczne podległe Prezesowi GUS przeprowadzają w całym kraju statystyczne badania ankietowe, których głównym celem jest dostarczenie danych, porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej ze względu na stosowaną metodologię, dotyczących wielu dziedzin, w tym warunków życia ludności.

W załączonej informacji przedstawiamy badanie SSI-10, które jest obecnie realizowane w kwietniu-maju 2019 r. na terenie województwa dolnośląskiego, w wylosowanych gospodarstwach domowych.

 

Czytaj więcej o: WSZYSCY TWORZYMY STATYSTYKI – BIERZEMY UDZIAŁ W BADANIACH !
Powiększ zdjęcie

Wydarzenie roczne 2019 w Saksonii, Polsce i Republice Czeskiej

4 kwietnia 2019

Szanowni Państwo,

od 15 lat Niemcy, Czechy i Polska są razem w Unii Europejskiej. To dobry powód do świętowania.

Serdecznie zapraszamy Państwa na tegoroczne wydarzenie z mottem

W ciągu dwóch dni trzy programy współpracy INTERREG przedstawią Państwu to, co udało się osiągnąć wspólnie na pograniczu niemiecko-czesko-polskim dzięki wsparciu Unii Europejskiej:

Kiedy i gdzie?

 • wtorek, 30 kwietnia 2019, od 12:00 do 18:30 (ograniczona liczba miejsc)

Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH
Theaterring 12
02763 Zittau

https://www.g-h-t.de

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o rejestrację e-mailem do 12.04.2019 (imię i nazwisko, instytucja, e-mail i telefon) na adres: sekretariat@plsn.eu

•  środa 1 maja 2019 r. od 14:00 do 18:00 dla ogółu społeczeństwa

Trójstyk Saksonia - Polska - Czechy

Wstępny program wydarzenia znajduje się w załączniku. 

Czekamy na Państwa!

Czytaj więcej o: Wydarzenie roczne 2019 w Saksonii, Polsce i Republice Czeskiej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi - dobrowolna sterylizacja kotów wolno żyjących.

25 marca 2019

Informacja Wojewody Dolnośląskiego o odpowiedzialności właścicieli nieruchomości w zakresie składowania odpadów.

22 marca 2019

W związku z przypadkami gromadzenia odpadów, w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, bez wymaganego zezwolenia, przez podmioty dzierżawiące grunty i obiekty, uczulam właścicieli gruntów i innych nieruchomości, aby na bieżąco kontrolowali sposób eksploatacji przedmiotu dzierżawy przez dzierżawiącego. Stosownie do treści mi. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.), posiadacz odpadów ponosi odpowiedzialność za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia i jest on obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. W w/w ustawie wprowadzone jest domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią ziemi. Przez władającego powierzchnią ziemi należy rozumieć właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego ujawniono inny podmiot władający gruntem - podmiot ujawniony jako władający.
W związku z powyższym władający powierzchnią ziemi muszą mieć świadomość odpowiedzialności za działania osób trzecich oraz wynikających z tego tytułu konsekwencji prawnych.

Czytaj więcej o: Informacja Wojewody Dolnośląskiego o odpowiedzialności właścicieli nieruchomości w zakresie składowania odpadów.
Powiększ zdjęcie

Promesa w ramach programu "Maluch+".

14 marca 2019

W dniu 7 marca 2019 roku w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki wraz z Wicewojewodą Dolnośląskim Kamilem Krzysztofem Zielińskim wręczył Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieńsk - Janowi Magda promesę na kwotę 1 050 000 złotych w ramach tegorocznej edycji rządowego programu „Maluch+”, dzięki której powstanie w Pieńsku żłobek miejski na działce nr 6/1 obręb ewidencyjny 022504_4 0002, Pieńsk II.

Czytaj więcej o: Promesa w ramach programu "Maluch+".

Informacja o listach gratulacyjnych

4 marca 2019

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku prosi aby osoby, które w najbliższych latach będą obchodzić jubileusze urodzin (60 lat, 65 lat,70 lat, 75 lat, 80 lat, 85 lat 90 lat, 95 lat 100 lat i więcej oraz ukończą 18 lat) i chcą otrzymywać listy gratulacyjne, zgłosiły się do tut. Urzędu (pokój nr 17 parter) celem złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celu przesłania listów gratulacyjnych.

Konieczność taka wynika z wprowadzenia ustawy RODO.

Burmistrz Miasta i Gminy
Jan Magda

Czytaj więcej o: Informacja o listach gratulacyjnych