Jesteś tutaj: Start
Fundusze na nowe instalacje grzewcze - ANKIETY

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Powiększ zdjęcie

Modernizacja stadionu miejskiego w Pieńsku - postępy realizacji inwestycji na dzień 6-7-2022 r.

7 lipca 2022

baner programu

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska, edycja 2020, Gmina Pieńsk modernizuje stadion miejski.

Dzisiejsza fotorelacja obrazuje prace na stadionie miejskim w Pieńsku związane z budową trybuny dla kibiców oraz układaniem warstwy wegetacyjnej na boisku piłkarskim.

Czytaj więcej o: Modernizacja stadionu miejskiego w Pieńsku - postępy realizacji inwestycji na dzień 6-7-2022 r.
Powiększ zdjęcie Plakat%20reklamujący%20projekt

Konwersja cyfrowa domów kultury

5 lipca 2022

Dom Kultury w Pieńsku otrzymał dofinansowanie projektu grantowego w kwocie: 108 500,00 zł

Celem projektu Konwersja cyfrowa domów kultury jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społeczności lokalnej poprzez kompleksowe szkolenia i związane z nimi doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych, w formie cyfrowej i online, a także zbudowanie sieci nowocześnie działających Domów Kultury, które wykorzystają narzędzia cyfrowe w sposób celowy i efektywny dla rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury oraz współpracy ze społecznością lokalną.

Czytaj więcej o: Konwersja cyfrowa domów kultury

Maturzysto, staraj się o stypendium pomostowe na studia!

4 lipca 2022

logo programulogo programu

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) z Wrocławia ogłasza nabór wniosków o rekomendacje do Programu Stypendiów Pomostowych. 

Tegoroczni maturzyści mogą uzyskać stypendia w wysokości 7000 zł na I rok studiów. Wnioski można składać do 5 sierpnia 2022.

Abiturienci z Dolnego Śląska, zaraz po odebraniu świadectwa maturalnego, mogą starać się o stypendium pomostowe na pierwszy rok studiów. Konkurs adresowany jest
wyłącznie do osób zamieszkujących w małych dolnośląskich miejscowościach poniżej 20 tysięcy mieszkańców, które w tym roku zdały maturę.

Czytaj więcej o: Maturzysto, staraj się o stypendium pomostowe na studia!

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk w 2022 r.

30 czerwca 2022

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje, że Gmina Pieńsk uzyskała dofinansowanie na realizację Projektu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest, pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk”.

Na realizację ww. zadania dla Gminy Pieńsk zostało przyznane dofinansowanie: dotacja w kwocie 25.144,00 zł, na planowaną ilość azbestu do usunięcia 35,92 Mg, w 24 gospodarstwach z terenu gminy Pieńsk.

Czytaj więcej o: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk w 2022 r.
Powiększ zdjęcie

Modernizacja stadionu miejskiego w Pieńsku - postępy realizacji inwestycji na dzień 27.06.2022 r.

27 czerwca 2022

baner programu

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska, edycja 2020, Gmina Pieńsk modernizuje stadion miejski.

Dzisiejsza fotorelacja przedstawia postęp prac budowlanych związanych z trybunami oraz kładzenie betonu pod bieżnią lekkoatletyczną i areną lekkoatletyczną. 

Czytaj więcej o: Modernizacja stadionu miejskiego w Pieńsku - postępy realizacji inwestycji na dzień 27.06.2022 r.

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2022

27 czerwca 2022

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2022

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
  3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
  4. wytyczne Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
OGÓLNE ZASADY NABORU WNIOSKÓW
Kwota środków KFS pozostała do wykorzystania ok. 11 000,00 zł w ramach rezerwy środków KFS
Termin naboru wniosków:  
07.07.2022r. – 08.07.2022r.
Wnioski złożone poza terminem naboru, określonym powyżej nie będą podlegały ocenie, tym samym pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
Gdzie można pobrać wniosek wraz z załącznikami?
  • Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14, pokój nr 210 bądź 214
  • strona internetowa http://zgorzelec.praca.gov.pl/ w zakładce Dokumenty do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji: https://zgorzelec.praca.gov.pl/-/18524659-ogloszenie-o-uzupelniajacym-naborze-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-rezerwy-krajowego-funduszu-szkoleniowego-na-rok-2022

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2022