Jesteś tutaj: Start
SPIS Powszechny 2021

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacje o zajęciach

21 listopada 2017

projekt Liczyć, Badać, Poznać Świat – wsparcie szkół w Gminie Pieńsk, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Informacje na temat :

List uczniów, planów zajęć i o dowozach

Czytaj więcej o: Informacje o zajęciach

Konserwacja oświetlenia drogowego

2 listopada 2017

Konserwację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pieńsk wykonuje:

  • Przedsiebiorstwo ProdukcyjnoUsługowo Handlowe "PAULINKA" Leokadia Droszcz
    ul. Garncarska 5a,  59-620 Gryfów Śląski

Awarie oświetlenia należy zgłaszać telefonicznie:

  • nr tel. 75 77 86 511-513 wew. 111 lub 129
  • tel. Kom. 604 633 516
Czytaj więcej o: Konserwacja oświetlenia drogowego

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Pieńska

30 października 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk, na podstawie art. 39 ust. 1, art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Pieńsku uchwały nr XXIX/148/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Pieńska.

Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Pieńska

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Pieńska

30 października 2017

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Pieńsku uchwały nr XXIX/148/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Pieńska. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Pieńsk, ul. Bolesławiecka 29 59-930 Pieńsk w terminie do dnia

30 listopada 2017r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

Jan Magda 

Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Pieńska

Zakończono realizacje projektu „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk”.

24 października 2017

W dniu 23 października 2017 roku gmina Pieńsk podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o umowę dotacji nr 278/D/OZ/JG/2017 na dofinansowanie zadania: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk”.

Czytaj więcej o: Zakończono realizacje projektu „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk”.
Powiększ zdjęcie

ETS w mojej szkole

24 października 2017

SP 1 Pieńsk zwycięzcą ogólnopolskiego Konkursu „ETS w mojej szkole”

W dniach 23-30 września br. w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się szereg imprez sportowych, w których udział wzięła cała społeczność uczniowska, grono pedagogiczne oraz aktywni rodzice.

Czytaj więcej o: ETS w mojej szkole