Gmina Pieńsk

Zakończono realizacje projektu „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk”.

24 października 2017

W dniu 23 października 2017 roku gmina Pieńsk podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o umowę dotacji nr 278/D/OZ/JG/2017 na dofinansowanie zadania: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk”.

Kwota dofinansowania to 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

Środki na realizację zadania pozyskano w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ
iGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na: