Gmina Pieńsk

Planowane zabiegi ratownicze drzewostanów wysokich z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego

5 kwietnia 2018

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu informuje o planowanych w 2018 r. zabiegach zwalczających z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego w zakresie ograniczania populacji szkodliwych owadów.

Informujemy , że zabiegi zostaną wykonane na terenie następujących nadleśnictw i na następujących terminach:

Szczegółowe informacje o lokalizacji i powierzchni w poszczególnych nadleśnictwach , powiatach i gminach znajdują się na stronie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp wroclaw/komunikaty i ogłoszenia

Stosowane środki Foray 768 , Dimilin 480SC oraz Mospilan 20SP nie mają okresu prewencji odnośnie przebywania człowieka w miejscu zabiegu pod warunkiem wyschnięcia cieczy. W związku z tym na w/w terenach mogą obowiązywać czasowe zakazy wstępu do lasu. W celu zapoznania się z warunkami stosowania środków pod w/w adresem są udostępnione etykiety środków.