Gmina Pieńsk

Renowacja budynków na terenie miasta Pieńsk

16 listopada 2015

Logosy Programu RPO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ul. Kościuszki 39 w Pieńsku

 ul. Kościuszki 39

 


ul. Szkolna 4 w Pieńsku

ul. Szkolna 4

 


ul. Bolesławiecka 7 w Pieńsku

ul. Bolesławiecka 7

 


ul. Świerczewskiego 26 w Pieńsku

ul. Świerczewskiego 26

 


ul. Kolejowa 14 w Pieńsku

ul. Kolejowa 14

 


ul. 8-ej Dywizji Wojska Polskiego 1, 1A, 1B, 3 i 5 w Pieńsku

budynek przy ul.8-ej Dywizji Wojska Polskiego

budynek przy ul.8-ej Dywizji Wojska Polskiego 3,5 w Pieńsku:

budynek przy ul.8-ej Dywizji Wojska Polskiego 1,1A,1B w Pieńsku: