Gmina Pieńsk

Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk etap II

16 listopada 2015

Herb Gminy Pieńsk Logo FOS Logo programu PROW

Zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane w kwocie 2.891.928,00 złotych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (umowa nr 00012-6921-UM0100049/11 z dnia 26.03.2012 roku) oraz pożyczki w wysokości 899.600,00 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (umowa nr 034/P/OW/JG/2013 z dnia 12.03.2013 roku)

W wyniku realizacji zadania pn. „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – etap II, Strefa B” zrealizowano w miejscowościach Stojanów i Bielawa Dolna następujące efekty rzeczowe: