Gmina Pieńsk

Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielawie Górnej, Gmina Pieńsk

16 listopada 2015

W ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w roku 2014 Gmina Pieńsk zrealizowała zadanie pn.”Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielawie Górnej, Gmina Pieńsk”,

które zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 30.000,00 złotych – zgodnie z umową nr DOW-O/2748/14 z dnia 26.08.2014 roku.

Nowy plac zabaw złożony jest z następujących elementów:

W ramach inwestycji zostały również wykonane prace polegające na: