Gmina Pieńsk

Kontrole przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych

6 sierpnia 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

zawiadamia

o kontrolach dotyczących przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych

w dniach 01.09.2018r. do 30.09.2018r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku działając w oparciu o art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1454) informuje, że na nieruchomościach podlegających gminnemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną przeprowadzone kontrole segregacji odpadów komunalnych.

Czynności kontrolne będą przebiegać losowo i polegać będą na sprawdzeniu czy w pojemnikach na odpady zmieszane nie ma tych nieczystości, które należy zbierać selektywnie. 

Kontroli będzie dokonywać komisja powołana przez Burmistrza UMiG oraz pracownicy firmy Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych naliczona zostanie opłata jak za gromadzenie odpadów w sposób zmieszany.

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk
Jan Magda