Gmina Pieńsk

Zapraszamy po kamizelki odblaskowe

7 stycznia 2021


OGŁOSZENIE

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy Pieńsk, Burmistrz Miasta i Gminy informuje o możliwości pobrania w tut. Urzędzie kamizelki odblaskowej

Zasady odbioru:

  1. Miejsce odbioru – Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku – Biuro Zarządzania Kryzysowego (w godzinach pracy Urzędu)
  2. Ilość – 1 szt na gospodarstwo domowe

Kamizelki przeznaczone dla mieszkańców sołectw zostaną przekazane Sołtysom w celu ustalenia przez nich terminu, miejsca oraz godzin ich wydawania.

Kamizelki odblaskowe będą wydawane do wyczerpania zapasów.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Jan Magda