Gmina Pieńsk

Ogłoszenia z dnia 24-03-2020

24 marca 2020

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza I nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

  • działka nr 172/2 o pow. 1.243 m² wartość wywoławcza 48.200,00 zł + 23% VAT

Działka gruntu nr 172/2 o pow. 1.243 m² położona jest w Pieńsku obr. II, przy ul. Hutniczej i ul. Henryka Dąbrowskiego. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr JG1Z/00015406/5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Pieńska działka położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługową. W zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się: lokalizację budynku mieszkalnego, budynku usługowego lub budynku mieszkalno-uslugowego.


Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza I nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

  • działka nr 104/3 o pow. 1.545 m² wartość wywoławcza 50.000,00 zł + 23% VAT

Działka gruntu nr 104/3 o pow. 1.545 m² położona jest w Żarkach Średnich gmina Pieńsk. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr JG1Z/00055802/3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Żarki Średnie położona jest w obszarze terenów przeznaczonych na zainwestowanie wiejskie.


Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza III nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

  • działka nr 89/1 o pow. 1212 m2 wartość wywoławcza 83. 300 zł + 23% VAT
  • działka nr 89/2 o pow. 1148 m2 wartość wywoławcza 78. 800 zł + 23% VAT
  • działka nr 89/3 o pow. 1152 m2 wartość wywoławcza 79. 000 zł + 23% VAT
  • działka nr 89/4 o pow. 1155 m2 wartość wywoławcza 74. 500 zł + 23% VAT

W/w działki gruntu położone są w Pieńsku (obr. IV), przy ul. Środkowej. Ujawnione są w księdze wieczystej nr JG1Z/00015370/3.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej ( domy jednorodzinne ).