Gmina Pieńsk

Odbiór odpadów gabarytowych - grudzień 2020 - miasto Pieńsk

22 października 2020

KOMUNIKAT

W SPRAWIE NIEODPŁATNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU MIASTA PIEŃSK
GRUDZIEŃ 2020r.

Rejon

Miejsce ustawienia kontenera

Data

Pieńsk

ul. Partyzantów -  parking za kościołem

03.12.2020r.

(1 dzień)

od godz. 7oo do 1600

Pieńsk

ul. Szkolna -  za szkołą obok pojemników -  ludmerów

04.12.2020r.

(1 dzień)

od godz. 7oo do 1600

Pieńsk

ul. Hutnicza /ul. Zamiejska - przy pojemnikach - ludmerach

08.12.2020r.

(1 dzień)

od godz. 7oo do 1600

Pieńsk

 

ul. Zawiszy Czarnego 10 – Ambasada obok bramy  wjazdowej

  

10.12.2020r.

(1 dzień)

od godz. 7oo do 1600


W wyżej wymienionych terminach odbędzie się akcja wywozu na składowisko odpadów, zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych (sprzętu gospodarstwa domowego, mebli itp.). Wywozem nie będą objęte gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne. Odpady pozostawione po terminie nie będą odbierane!

Skorzystajcie Państwo z szansy pozbycia się niepotrzebnych rzeczy i w podanych terminach wrzucajcie je do specjalnie na ten okres umieszczonych kontenerach.

Biorąc udział w akcji uporządkujecie Państwo swoje lokale i posesje nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.


Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

Jan Magda