Gmina Pieńsk

Odbiór odpadów gabarytowych - grudzień 2020 - tereny wiejskie Gminy Pieńsk

22 października 2020

KOMUNIKAT

W SPRAWIE NIEODPŁATNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU WIEJSKIEGO GMINY PIEŃSK LISTOPAD

- GRUDZIEŃ 2020r.

 

Rejon

Miejsce ustawienia kontenera

Data

Żarki Średnie

plac koło świetlicy

      18.11.2020r.

        (1 dzień)

od godz. 7oo do 1600

Bielawa Dolna

rondo – przystanek autobusowy  przy

przepompowni

      19.11.2020r.

         (1 dzień)

od godz. 7oo do 1600    

przy drodze wojewódzkiej 351, naprzeciwko baru

„Leśnego” – obok skrzynek pocztowych

20.11.2020r.

        (1 dzień)

od godz. 7oo do 1600

 

Dłużyna Dolna

 

obok bloku nr 27

        23.11.2020r.

         (1 dzień)

od godz. 7oo do 1600

 

plac naprzeciwko budynku nr 80d

      24.11.2020r.

        (1 dzień)

od godz. 7oo do 1600

Dłużyna Górna

 

obok bramy wjazdowej do byłej jednostki

wojskowej

      25.11.2020r.

        (1 dzień)

od godz. 7oo do 1600

 

Strzelno

 

przy drodze krajowej - przy przystanku autobusowym

 (prawa strona - kierunek Bolesławiec)

      26.11.2020r.

         (1 dzień)

od godz. 7oo do 1600

  

 Bielawa Górna

 

miedzy kościołem a remizą OSP

      27.11.2020r.

        (1 dzień)

od godz. 7oo do 1600

 

Stojanów

 

przy drodze wojewódzkiej 351 – obok stacji trafo

   

      30.11.2020r.

       (1 dzień)

od godz. 7oo do 1600

 

Lasów

 

z tyłu za wiatą przystanku autobusowego

   

          01.12.2020r.

        (1 dzień)

od godz. 7oo do 1600

 

Żarka n/Nysą

 

naprzeciwko świetlicy 

      02.12.2020r.

        (1 dzień)

od godz. 7oo do 1600

W wyżej wymienionych terminach odbędzie się akcja wywozu na składowisko odpadów, zbędnych przedmiotów i sprzętu z  gospodarstw domowych (sprzętu gospodarstwa domowego, mebli itp.). Wywozem nie będą objęte gruz i inne odpady budowlane, drobne śmieci, odpady niebezpieczne. Odpady pozostawione po terminie nie będą odbierane!

Skorzystajcie Państwo z szansy pozbycia się niepotrzebnych rzeczy i w podanych terminach wrzucajcie je do specjalnie na ten okres umieszczonych kontenerach.

Biorąc udział w akcji uporządkujecie Państwo swoje lokale i posesje nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.                                                      

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

 Jan Magda