Gmina Pieńsk

Zasady bezpieczeństwa od 24-10-2020

23 października 2020

mapa z ostrzeżeniem

W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy na terenie całego kraju Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje mieszkańców gminy o nowych obostrzeniach związanych z wprowadzeniem zasad bezpieczeństwa. 

Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Wśród zmian znajdą się: zajęcia zdalne również w klasach 4-8 szkół podstawowych, obowiązek przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna, a także ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych, sanatoriów oraz organizacji imprez, spotkań i zgromadzeń.

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju:

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Będą to:

Uwaga!

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk
Jan Magda

wykaz zasad w formie plakatu