Gmina Pieńsk

Dofinansowanie do modernizacji oświetlenia drogowego

6 kwietnia 2021

grafika reklamowa

Gmina Pieńsk otrzyma ponad 3,1 mln złotych dofinansowania do modernizacji oświetlenia drogowego w mieście Pieńsk oraz jej sołectwach Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna, Bielawa Dolna, Stojanów, Lasów Żarka nad Nysą, Żarki Średnie, Bielawa Górna i Strzelno.

Projekt będzie realizowany w Partnerstwie z Gminą Węgliniec , gdzie również będzie realizowana bliźniacza inwestycja.

Projekt obejmuje realizację następujących zadań:

Powyższe działania mają służyć poprawie efektywności energetycznej systemów oświetlenia publicznego oraz obniżenia zużycia energii elektrycznej i emisji gazów cieplarnianych.

Realizacja zadania rozpocznie się w III kwartale 2021 r. a zakończy w I kwartale 2023 r.

Szacunkowa wartość zadań Gminy Pieńsk wynosi 4.223.399,48 zł z czego 3.167.549,61 zł stanowi dofinansowanie (75%).

 logosy projektu

Zadanie jest dofinansowane ze środków UE
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Podpisanie umowy o partnerstwie z Gminą Węgliniec na rzecz realizacji projektu

    Podpisanie umowy o partnerstwie z Gminą Węgliniec na rzecz realizacji projektu

  • Powiększ zdjęcie Podpisanie umowy o partnerstwie z Gminą Węgliniec na rzecz realizacji projektu

    Podpisanie umowy o partnerstwie z Gminą Węgliniec na rzecz realizacji projektu