Gmina Pieńsk

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Artykuły

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie wiejskim gminy Pieńsk marzec 2019 r.

11 marca 2019

W wymienionych terminach odbędzie się akcja wywozu na składowisko odpadów, zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych (sprzętu gospodarstwa domowego, mebli itp.). Wywozem nie będą objęte gruz i inne odpady budowlane, drobne śmieci, odpady niebezpieczne. Odpady pozostawione po terminie nie będą odbierane!

Skorzystajcie Państwo z szansy pozbycia się niepotrzebnych rzeczy i w podanych terminach wrzucajcie je do specjalnie na ten okres umieszczonych kontenerach.

Biorąc udział w akcji uporządkujecie Państwo swoje lokale i posesje nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na rok 2019

12 grudnia 2018

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych Gmina Pieńsk:

od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Firma obsługująca: ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu, ul. Bankowa 8, tel. 75 671 12 45

Komunikat w sprawie odpadów zielonych

10 kwietnia 2018

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku informuje, że nadwyżki odpadów zielonych (ścięte trawy, kwiaty, liście, chwasty, ścięte gałązki z drzew, krzewów i żywopłotów) powinny być wystawione w workach biodegradowalnych koloru brązowego, które we własnym zakresie należy zakupić.

Informację na temat ilości dodatkowych worków prosimy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Pieńsk, pok. nr 24, tel.757726511 wew. 128

KOMUNIKAT w sprawie dzierżawy pojemników

18 czerwca 2018

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku, informuje mieszkańców o możliwości dzierżawy pojemników do zbierania zmieszanych/posortowniczych oraz biodegradowalnych odpadów komunalnych przez firmę obsługującą gminę Pieńsk tj.

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Bankowa 8
59 -800 Lubań

Pojemniki o pojemności:  110l, 120l, 240l, 660l, 770l, 1100l należy zamawiać telefonicznie pod nr tel. 75-671-12-43, a następnie potwierdzić zgłoszenie usługi na adres:pojemniki@zgiukluban.pl

KOMUNIKAT w sprawie odpadów budowlano- remontowych

18 czerwca 2018

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku, informuje mieszkańców, którzy w systemie indywidualnym samodzielnie prowadzą drobne prace budowlano-remontowe, o możliwości odpłatnego wynajmu kontenerów od firmy obsługującej gminę Pieńsk tj.

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Bankowa 8
59 -800 Lubań

Kontenery o pojemności: 3,5 m3, 7 m3, 12 m3, 16 m3, 30-34 mnależy zamawiać telefonicznie pod nr tel. 75-671-12-45, a następnie potwierdzić zgłoszenie usługi na adres: uslugi@zgiukluban.pl lub za pośrednictwem poczty.