Gmina Pieńsk

Aktualności

Artykuły

XLI Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

19 czerwca 2018

ZAWIADOMIENIE

w dniu 25 czerwca 2018 roku o godz.1300

w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

Czytaj więcej o: XLI Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

Projekt Strategii Rozwoju Sudety 2030 - konsultacje społeczne

18 czerwca 2018

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”.

Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świdnicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 15.06 do dnia 13.07.2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pllub w sposób tradycyjny - wydrukowane i wypełnione w formie odręcznej formularze (do pobrania poniżej) można dostarczyć na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku
ul. Bolesławiecka 29
59-930 Pieńsk
z dopiskiem „konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Sudety2030” 

Kontakt w sprawie konsultacji społecznych: piensk@piensk.com.pl

Przejdź do - Przekazanie defibrylatora dla OSP Dłużyna Dolna

Przekazanie defibrylatora dla OSP Dłużyna Dolna

14 czerwca 2018

W dniu 13 czerwca 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk, Jan Magda przekazał jednostce OSP Dłużyna Dolna, reprezentowanej przez Pana Roberta Waśkowskiego, defibrylator  Philips.

 

Zmiana organizacji ruchu - ul. Zgorzelecka

12 czerwca 2018

W dniu 18.06.2018 r. o godz. 13:00

zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na odcinku drogi DW351 - zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (zatw. nr 359/2018 z dn. 07.06.2018r.) dla etapu 1 i 2 odcinka C w miejscowości Pieńsk.

W związku z wprowadzoną organizacją ruchu, na omawianym odcinku drogi obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy na relacji od ronda w m. Pieńsk w kierunku m. Jagodzin do skrzyżowania z ulicą przy cmentarzu w m. Pieńsk.

Objazd wyznaczono ulicami: ulicą przy cmentarzu,  ul. Hutniczą, ul. Partyzantów, ul. 8-mej Dywizji Wojska Polskiego,ul. Ojca Michała Tomaszka do ronda w m. Pieńsk (zgodnie z załączonym planem orientacyjnym).

Zmiana organizacji ruchu - ul. Kościuszki

7 czerwca 2018

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIEŃSK
INFORMUJE

od dnia 08 czerwca 2018 roku wprowadza się nową organizację ruchu w ciągu ulicy Kościuszki w Pieńsku

Czytaj więcej o: Zmiana organizacji ruchu - ul. Kościuszki

Odwołanie zakazu wstępu do lasu - Węgliniec

28 maja 2018